Приключенията на Жоро и Таня –Размисли

Когато започнах да пиша не знаех какво ще се получи. Сега,когато го написах,не мога да повярвам какво се е получило.

След като съм казал всичко което съм искал да кажа и на мене ми остана малко време да се обърна назад и да се замисля какво всъщност съм написал и как.

В някои от главите съм обърнал специално внимание на отношенията между хората,и на някои по-философски аспекти от живота. Това до някъде прави книгата трудно четима от деца. Но от друга страна може би именно децата са тези които биха могли без предубеждения да си представят дадената ситуация. И бих желал да повторя,нещо което мисля,че казах някъде –около нас непрекъснато се случват чудеса и вълшебства. Но за да ги открием трябва да ги видим и да ги приемем и да повярваме в тях. Ако изберем да не вярваме в чудеса,животът ни ще е скучен. Напоследък се стремя да откривам чудесата в живота си и нямате представа колко са много –срещи с хора,които съм имал нужда да срещна,бонбони които се появяват когато имам нужда,и още и още.

Мисля,че имам още какво да кажа,на може би някой друг път.
Или в някоя друга история 🙂

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><s><strike><strong>