Процесор

Застанал между шест стени
седя си тих и уморен
и огън в мене пак гори
а климатикът е студен

И вентилаторът бучи
не чувам свойте мисли аз
а горе нещо пък бръмчи
и лампи святкат час по час

протегнал свойте пипала
към другите около мен
опитвам се да разбера
защо съм тука аз пленен

Прекъсват ме отвънка пак
и спирам аз да отговоря
след туй във вечния сумрак
аз продължавам да мърморя

мърморя,че съм вечно сам
мърморя,че съм тук споен
мърморя,също че не знам
каква е ползата от мен.

1 comment to Процесор

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><s><strike><strong>