Рецепта

От мишка кръв
Мустак от лъв
Глава от рак
и кози крак
да врят до час и седем те
добавям три зрънца кафе
И чесан бран по еньовден
И четри косъма от мен.
оставям малко да поври
след туй разсипвам в чаши три.
Туй нещо пиеш в полунощ
И ще добиеш страшна мощ …

…евентулно.

3 comments to Рецепта

 • Деница Евтимова

  Интересно заклинание.
  Сигурен ли си че не си надничал в някои забранени особени книжки?

 • Тодор Чолаков

  Не съм –разработката си е моя.
  Не знаеш ли,че съм магьосник-изследовател.
  Сигурен съм,че бях споменал това някъде.

 • Деница Евтимова

  Хм –тожа е по-скоро вещерско заклинание 🙂

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><s><strike><strong>