Усмивките на вселената 21.04.2010г.

Днеска ми се обади Люси от Есенс да ме пита за някакви контакти. Абе що не дадат тази задача на някой мъж,по лесно ще се оправят. Люси е втирия човек,който ми се обажда по този въпрос.
Емо също ми се обади –търсел стая под наем.
Казах му че нямам. Което си е точно така де.
Вечерта пуснах на татко програмата за конвертиране,погледах малко Stargate и си початих с Петя.
Изобщо хубав ден беше.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><s><strike><strong>