Усмивките на вселената – 08.06.2010г.

Днеска бях много по-бодър от вчера.
Ходих отново на доктор и ме накълца.
Имахме планиране в работата.
Вечерта имахме сереща с ресурсната ми група и редихме утвърждения до късна вечер.
След това початихме малко с Петя 🙂
Хубав ден беше.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><s><strike><strong>