Усмивките на вселената – 09.06.2010г.

Днеска се видяхме с Анна.
Ходихме до тропса този път.
Иначе в работата нищо интересно нямаше.
Но като за началото на спринта беше спокоен ден.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><s><strike><strong>