Усмивките на вселената – 30.10.2010г.

Днеска рано сутринта ходих до женския пазар,да купя смес за наргилето.
Направих след това една баница с локум и попочистих малко вкъщи.
Георги и Свилена дойдоха тъкмо на време към четири часа.
Разказвахме си на кой какво му се случва напоследък.
Хапнахме баница,пийнахме количка,пушихме наргиле.
Даже пратих малко баница на майката на Георги,и тя да опита.
Вечерта писах един нов разказ за лудия учен бай Иван.
Изобщо прекрасен ден беше 🙂

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><s><strike><strong>