За доброто в хората

Човек може,като гледа телевизията да си помисли,че човек за човека е вълк,че и по-лошо.
Но явно доброто в нас не е умряло,просто се е скрило малко по-надълбоко и чака удобен момент да се покаже.
Та за какво иде реч.
Реших да отида в неделя до “The Mall”.
За целта минах покрай окръжна болница по локалното,а след това се спуснах по подлеза.
Та в самия подлез има едн два легнали полицая.
Та докато минавах през долния,ме раздруса малко повече и жилото с което си отключвам колелото се откачи.
Спрях няколко метра по-надолу,чудейки се какво е паднало от мене и с идеята да се върна пеша да си го взема.
Докато мислех по въпроса,една кола спря и от нея слезе някакъв човек,взе го и ми го донесе.
Нали,нищо особенно,но все пак човека си причини неудобство,само за да ми донесе нещото за 3-4 метра,които можех и сам да си измина.
Беше ми много странно.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><s><strike><strong>