Борба (Вариация)

Борбата е безмилостно жестока,
борбата казват някои е епична
тоз фикснах,друг ще го смени и толкоз
какво тук значи някакво си ишу.

Resolve,а след resove-a Close
това е толкоз просто и логично
дори на оня свят си мисля аз,
ще има още бъгове за фиксване.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><s><strike><strong>