Внимание!!! Тревожна тенденция!!!

Наблюдава се изключително тревожна тенденция сред студентите и студентките от ФМИ.
А именно –нивото им на игра на джаги е изключително ниско.
За студентите във всеки друг факултет,това би било приемливо,но не мога да го приема за едни бъдещи програмисти,едни надежди на информатическата наука така да се каже.
Не може един девелопър (дори и бъдещ) да не може да играе джаги или да играе по-зле от мен.
Това предзивква смущение и недоумение по отношение на бъдещето на информатическата наука в България.
И за това призовавам:

Братя и сестри,девелопъри и девелопърки и тямподобни.
Нека сложим веднъж за винаги край на невежеството във ФМИ.
Предлагам всички студенти задължително да преминат курс по джаги (8 кредита –2ч. лекции,2ч. семинарни упражнения и 4ч практикум).
Интегралното смятане може да не ви потрябва никъде в живота,но джагите ще са ви необходими!

2 comments to Внимание!!! Тревожна тенденция!!!

  • Ross

    Апропо,когато се пише запетая или точка се слага интервал след нея.

  • Ross

    Изглежда парсера ти маха интервалите.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><s><strike><strong>