Небивалица

Що за чудо бе това
дето ми се случи
със откъсната глава
ме нападна куче

А оранжев крокодил
нещо ми говори
казва че дори във Нил
Страшен глад ги мори.

Светло черен папагал
весело ломоти
На пазара бил разбрал
има свестни боти.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><s><strike><strong>