Усмивките на вселената 22.01.2008г.

Днеска здраво бихме на джаги в работата.
Даже Тео и Сашо се включиха.
От утре и тях ще ги викаме на обяд.
Евгени беше ходил в понеделник да защитава някакъв проект,та покрай него се сетихме с тони как сме си защитавали дипломите.
Много весело беше.
По обяд ми се обади госпожицата от LR да каже,че още нещо е трябвалода поръчам. Оставих я да си избере сама,че нямах каталогче пред себе си.
Вечерта щяхме да се виждаме с Лили,но баща и пристигнал и трябваше да си стои вкъщи да се грии за всички.
Донаправих первазите на Ламинирания паркет –имаше 5-6 клипси за слагане. Остана само едно прагче между пъзелната и коридора и съм готов.
Прибрах и компютъра –монтирах окончателно платката пък каквототакова 🙂

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><s><strike><strong>