Bush-Jager

Там във проекта на буш джага
нищо сякаш не върви
а билд се днеска вече стяга
че срокът утре е уви.

там компоненти вече няма
а ръчно всичко се чертай
и пиксели броим по двама,
че сбъркаш ли е лошо знай.

И гледа всеки да комитне
нещата да намаже пръв
и след туй бързо да отлитне,
преди да гледат го на кръв.

За стил на мен не ми приказвай
Това е мръсна дума там
Магии,трикове показвай
че само те помагат знам.

И казват някои,че във мрака
се вижда вече светлина
На чувам аз че туй е влака.
А сме на релсите сега.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><s><strike><strong>