Feed Reader

Четец ояден по главата
ми иде да го тресна аз
че ми се стъжни на душата
и се сбъгясва час по час

Отде им дойде таз идея
туй чудо да го правят те
дали да ревна или да се смея
не знам кое е по-добре

От всички правила тъй ясни
изключение единствен той
всички рамки са му тясни
от него нямам миг покой